Fórum rodinné politiky Plzeň 2017

Videa z workshopů

Panel č. 1: Rodina, základ státu?

Organizuje: MPSV, Moderuje: David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom, novinář a pedagog

Vystupující:
1. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí ČR
2. Markéta Pekarová Adamová, poslankyně PČR
3. Josef Středula, předseda ČMKOS
4. Marie Čermáková, předsedkyně Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV a bývalá ředitelka Sociologického ústavu Akademie věd

Více informací

Panel č. 2: Proč české ženy nemají tolik dětí, kolik chtějí?

Organizuje: MPSV, Moderuje: Silvie Lauder, redaktorka týdeníku Respekt

Vystupující:
1. Radka Maxová, poslankyně PČR
2. Michaela Šojdrová, europoslankyně
3. Markéta Wernerová, poslankyně PČR

Více informací

Workshop č. 1: Rodiny a bydlení: proč nemáme zákon, který všichni chtějí?

Organizuje: MEDIAN/FSV UK, Moderuje: Daniel Prokop, vedoucí sociálního a politického výzkumu, MEDIAN

Vystupující:
1. Dagmar Novosadová, členka předsednictva SMO a starostka obce Kunín
2. Linda Sokačová, vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, MPSV
3. Vladimír Špidla, ředitel Odboru poradců a poradkyň předsedy vlády
4. Kateřina Valachová, právnička a politička

Více informací

Workshop č. 2: Patří dvouleté děti do mateřských školek?

Organizuje: MŠMT, Moderuje: Heda Čepelová, poradkyně předsedy vlády, socioložka

Vystupující:
1. Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT
2. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky MPSV
3. Blanka Plasová, Katedra sociální politiky a sociální práce, MU
4. Jitka Rychtaříková, Katedra demografie a geodemografie PřF UK
5. Hana Sotáková, psycholožka, PedF UK

Více informací

Workshop č. 3: Struktura výdajů státního rozpočtu na rodinnou politiku a jejich efektivita

Organizuje: MPSV, Moderuje: Silvie Lauder, redaktorka týdeníku Respekt

Vystupující:
1. Zuzana Brzobohatá, členka Evropského sociálního a hospodářského výboru
2. Kateřina Jirková, ředitelka odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek, MPSV
3. Filip Pertold, ekonom a specialista trhu práce, CERGE-EI
4. Jaroslav Vostatek, profesor, Vysoká škola finanční a správní

Více informací

Workshop č. 4: Jak podpořit zaměstnance při slaďování

Organizuje: MPSV, Moderuje: Lucie Válová, předsedkyně Komise pro rodinnou politiku hl. m. Prahy

Vystupující:
1. Radim Hejduk, vedoucí oddělení poradců, MPSV
2. Šárka Homfray, Odborový svaz státních orgánů a organizací
3. Petra Kubáčová, vedoucí oddělení právní podpory státní služby v sekci náměstka ministra vnitra pro státní službu
4. Dominika Kantková, Local Diversity Manager, Česká spořitelna
5. Jana Smiggels Kavková, ředitelka organizace Fórum 50 %, členka České ženské lobby

Více informací

Workshop č. 5: Slaďovací opatření jako prostředek proti nerovnému zacházení

Organizuje: Kancelář veřejného ochránce práv, Moderuje: Jana Kvasnicová, Kancelář veřejného ochránce práv

Vystupující:
1. Naděžda Břeská, ředitelka legislativního odboru, MPSV
2. Ivana Hlochová, ředitelka kominukace a rozvojových programů, skupina VINCI Construction – SMP CZ
3. Petr Špirhanzl, státní tajemník pro řízení služebních vztahů, Úřad vlády
4. Petra Zdražilová, vedoucí odboru právního, Kancelář veřejného ochránce práv

Více informací

Workshop č. 6: Hledají se pečující muži?!

Organizuje: Síť pro rodinu, Moderuje: Rut Kolínská, předsedkyně Výboru pro sladění rodinného, soukromého a pracovního života, Rada vlády pro rovnost žen a mužů

Vystupující:
1. Vít Kaňkovský, poslanec PČR
2. Kateřina Kulhánková Čejková, výkonná ředitelka společnosti pro aktivizaci periferií IMPAKT
3. David Škrobánek, kouč a HR poradce, projekt Dobrý táta
4. Lukáš Talpa, Liga otevřených mužů

Více informací

Workshop č. 7: Role zaměstnavatelů ve slaďování práce a rodiny

Organizuje: Unie zaměstnavatelských svazů, Moderuje: Vít Jásek, výkonný ředitel UZS ČR

Vystupující:
1. Rostya Gordon-Smith, konzultantka, manažerka a jednatelka společnosti PEOPLE IMPACT
2. Jitka Hejduková, ředitelka sekce zaměstnavatelské, Svaz průmyslu a dopravy ČR
3. Zuzana Rambousková, HR konzultantka, Hennlich
4. Zdeněk Schmied, odbor pracovně právní legislativy, MPSV

Více informací

Workshop č. 8: Nestabilita partnerských vztahů v současné společnosti

Organizuje: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Moderuje: Jana Barvíková, socioložka, VÚPSV

Vystupující:
1. Petr Fučík, sociolog, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity
2. Petra Nebesová, předsedkyně stavovské rady Asociace manželských a rodinných poradců ČR
3. Jana Paloncyová, socioložka, VÚPSV
4. Pavel Rataj, psycholog, manželský a rodinný poradce, Viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR
5. Lenka Šulová, psycholožka, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Více informací

Workshop č. 9: Struktura rodiny a kvalita života

Organizuje: Sociologický ústav Akademie věd, Moderuje: Klára Plecitá, vědecká pracovnice, SOÚ AV ČR

Vystupující:
1. Michaela Blahová, radní Zlínského kraje, členka rady sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinná politika
2. Dana Hamplová, vedoucí vědecká pracovnice, oddělení Hodnotové orientace ve společnosti, SOÚ AV ČR
3. Michaela Röschová, odborná pracovnice oddělení Sociologie politiky, SOÚ AV ČR
4. Martina Štípková, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita Plzeň
5. Jiřina Kunášková, ředitelka odboru ochrany práv dětí, MPSV

Více informací

Workshop č. 10: Návrat v nenávratnu aneb Zpět do práce po rodičovské

Organizuje: Gender Studies, Moderuje: Lada Wichterlová, projektová manažerka, Gender Studies

Vystupující:
1. Tatiana Balintová, HR business partnerka, Plzeňský Prazdroj
2. Klára Kalíšková, ekonomka, VŠE a CERGE-EI
3. Nataša Randlová, AK Randl Partners
4. Helena Skálová, ředitelka a manažerka, Gender Studies
5. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek, MPSV

Více informací

Workshop č. 11: Rodiče, děti a důchody

Organizuje: CESES, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Moderuje: Martin Potůček, vedoucí CESES FSV UK, vysokoškolský pedagog

Vystupující:
1. Otakar Hampl, vedoucí 3. pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu, MZe
2. Robert Jahoda, Ekonomicko-správní fakulta, MU Brno
3. Tomáš Kučera, PřF UK Katedra demografie a geodemografie
4. Iva Merhautová, náměstkyně pro řízení sekce sociálně-pojistných systémů, MPSV

Více informací

Workshop č. 12: Duhové rodiny

Organizuje: Úřad vlády, Sekce pro lidská práva, Moderuje: Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR

Vystupující:
1. David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
2. Adéla Horáková, právnička organizace Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
3. Jiří Šesták, místopředseda Senátu PČR
4. Jan Wintr, Katedra teorie práva a právních učení, PF UK

Více informací

Workshop č. 13: Dopad rodinné politiky na hospodářský růst ČR

Organizuje: Hospodářská komora, Moderuje: David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom, novinář a pedagog

Vystupující:
1. Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka HK ČR
2. Aleš Chmelař, státní tajemník pro evropské záležitosti
3. Lukáš Kovanda, ekonom, CYRRUS, Národohospodářská fakulta VŠE
4. Vít Samek, místopředseda ČMKOS, vedoucí pracovního týmu Odborné komise pro důchodovou reformu

Více informací

Workshop č. 14: Work-life balance v Evropě a aktuální trendy v rodinné politice

Organizuje: Zastoupení Evropské komise v ČR, Moderuje: Pavlína Žáková, Zastoupení Evropské komise v ČR

Vystupující:
1. Niklas Bennwik, 1. rada velvyslanectví Švédska v ČR
2. Marianne Carré, vedoucí úřadu, velvyslanectví Francie v ČR
3. Vladimíra Drbalová, členka Evropského sociálního a hospodářského výboru, Svaz průmyslu a dopravy ČR
4. Irena Moozová, ředitelka, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele, Evropská komise
5. Zuzana Zajarošová, ředitelka odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce, MPSV

Více informací

Workshop č. 15: Co může samospráva udělat pro rodiny?

Organizuje: Svaz měst a obcí, Moderuje: Dan Jiránek, jednatel pobočného spolku SMO ČR

Vystupující:
1. Zdeněk Honz, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí
2. Gabriela Nekolová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí, MPSV
3. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje
4. Pavla Štrobachová, starostka, Smečno
5. Alexandr Terek, starosta, Horní Slavkov
6. Dagmar Terelmešová, místostarostka města Dobřany

Více informací

Workshop č. 16: Je rodina zdrojem společenské prosperity?

Organizuje: Národní centrum pro rodinu, Moderuje: Marie Oujezdská, ředitelka, Národní centrum pro rodinu

Vystupující:
1. Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce odvolání a správních činností nepojistných dávek, MPSV
2. Jan Hartl, ředitel agentury STEM
3. Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna
4. Petra Michalová, sociální pedagožka, Národní centrum pro rodinu
5. Libor Prudký, sociolog, Fakulta humanitních studií UK

Více informací

Workshop č. 17: Význam tradiční rodiny v 21. století

Organizuje: MPSV, Moderuje: Zbigniew Czendlik

Vystupující:
1. Tomáš Blaha, psycholog
2. Zuzana Kailová, poslankyně, PČR
3. Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR
4. Michaela Trtíková Vojtková, socioložka, SOÚ AV ČR

Více informací

Workshop č. 18: Reprodukční stárnutí a dostupnost asistované reprodukce

Organizuje: Katedra demografie a geodemografie UK, Moderuje: Jiřina Kocourková, vedoucí katedry demografie a geodemografie, PřF UK

Vystupující:
1. Tomáš Fait, zástupce přednosty, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
2. Radka Jarošová, lékařka, GENNET
3. Vladimír Plaček, senátor PČR a lékař
4. Helena Rögnerová, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZd
5. Eva Uhrová, lékařka, IVF FN Motol

Více informací

Workshop č. 19: Rozchody, rozvody a jejich dlouhodobé dopady na rodinu

Organizuje: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a Cochem.cz, Moderuje: Eliška Kodyšová, ředitelka APERIO, psycholožka

Vystupující:
1. Halka Jaklová, expertka na situaci sólo rodičů, APERIO
2. Klára Laurenčíková Šimáčková, poradkyně MPSV
opraveno 3. Jaroslav Lockenbauer, soudce, Okresní soud Kladno
4. Markéta Nováková, expertka Cochem.cz
5. Jiří Šatava, ekonom a analytik, CERGE-EI

Více informací

Workshop č. 20: Ženy (a muži!) s dětmi na trhu práce; překážka nebo výhoda?

Organizuje: Britská obchodní komora, Moderuje: Jana Maláčová, ředitelka odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, MPSV

Vystupující:
1. Adriana Dergam, ředitelka udržitelného podnikání, Vodafone
2. Michaela Chaloupková, představenstvo skupiny ČEZ, vede divizi správa
3. Klára Kalíšková, ekonomka, VŠE a CERGE-EI
4. Tomáš Petříček, náměstek ministryně práce a sociálních věcí
5. Jitka Sošková, viceprezidentka, ADP
6. David Škrobánek, kouč a konzultant

Více informací