Fórum rodinné politiky Plzeň 2017

Workshop č. 2: Patří dvouleté děti do mateřských školek?

Organizuje: MŠMT, Moderuje: Heda Čepelová, poradkyně předsedy vlády, socioložka

Vystupující:
1. Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání, MŠMT
2. Zuzana Jentschke Stőcklová, náměstkyně pro řízení sekce sociální a rodinné politiky MPSV
3. Blanka Plasová, Katedra sociální politiky a sociální práce, MU
4. Jitka Rychtaříková, Katedra demografie a geodemografie PřF UK
5. Hana Sotáková, psycholožka, PedF UK