Fórum rodinné politiky Plzeň 2017

Workshop č. 12: Duhové rodiny

Organizuje: Úřad vlády, Sekce pro lidská práva, Moderuje: Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce pro lidská práva, Úřad vlády ČR

Vystupující:
1. David Beňák, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
2. Adéla Horáková, právnička organizace Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu
3. Jiří Šesták, místopředseda Senátu PČR
4. Jan Wintr, Katedra teorie práva a právních učení, PF UK