Fórum rodinné politiky Plzeň 2017

Workshop č. 18: Reprodukční stárnutí a dostupnost asistované reprodukce

Organizuje: Katedra demografie a geodemografie UK, Moderuje: Jiřina Kocourková, vedoucí katedry demografie a geodemografie, PřF UK

Vystupující:
1. Tomáš Fait, zástupce přednosty, Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol
2. Radka Jarošová, lékařka, GENNET
3. Vladimír Plaček, senátor PČR a lékař
4. Helena Rögnerová, ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, MZd
5. Eva Uhrová, lékařka, IVF FN Motol