Fórum rodinné politiky Plzeň 2017

Workshop č. 9: Struktura rodiny a kvalita života

Organizuje: Sociologický ústav Akademie věd, Moderuje: Klára Plecitá, vědecká pracovnice, SOÚ AV ČR

Vystupující:
1. Michaela Blahová, radní Zlínského kraje, členka rady sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinná politika
2. Dana Hamplová, vedoucí vědecká pracovnice, oddělení Hodnotové orientace ve společnosti, SOÚ AV ČR
3. Michaela Röschová, odborná pracovnice oddělení Sociologie politiky, SOÚ AV ČR
4. Martina Štípková, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita Plzeň
5. Jiřina Kunášková, ředitelka odboru ochrany práv dětí, MPSV