Fórum rodinné politiky Brno 2019

Videozáznamy workshopů

Zahájení konference

Organizuje: MPSV
Moderuje: Silvie Lauder, redaktorka týdeníku Respekt

Vystupující:
Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR
Ivan Švejna, státní tajemník Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky
Kazimierz Kuberski, zástupce státního tajemníka Ministerstva rodiny, práce a společné politiky Polské republiky
David Klimeš, novinář a pedagog

01. Jak zajistit důstojné důchody v zemi s nízkými mzdami?

Organizuje: MPSV
Moderuje: Michal Pícl, ekonom, Masarykova demokratická akademie

Potřebuje ČR penzijní reformu nebo spíše parametrické změny stávajícího systému? Jaké dopady má česká rodinná politika na důchodový systém?

Vystupující:
Danuše Nerudová, předsedkyně důchodové komise
Roman Sklenák, poslanec, PSP ČR
Vladimír Špidla, ředitel Masarykovy demokratické akademie
Robert Jahoda, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita Brno
Martin Potůček, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR
Jiří Šatava, ekonom, CERGE-EI

02. Co mohou udělat kraje pro rodiny?

Organizuje: MPSV
Moderuje: Dana Váhalová, vedoucí projektu Krajská rodinná politika

Zda, proč a jak co nejlépe uchopit rodinnou politiku v krajích? Rodinnou politiku zajišťuje stát, kraje i obce. Diskuze se zaměří na to, jak nejlépe reagovat na potřeby rodin a jak dobře nastavit kvalitní programy rodinné politiky na krajské a lokální úrovni.

Vystupující:
Marek Šlapal, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje
Michaela Blahová, radní Zlínského kraje
Zuzana Brzobohatá, Evropský hospodářský a sociální výbor
Jana Pízová, odbor sociálních věcí, Jihomoravský kraj
Petr Krčál, ředitel Domov Jeřabina
Petra Kuhejdová Halířová, Síť pro rodinu
Jan Straka, projekt Krajská rodinná politika MPSV

03. Náhradní rodinná péče: jak zlepšit postavení pěstounů v ČR?

Organizuje: MPSV
Moderuje: Silvie Lauder

Jak zajistit co nejkvalitnější náhradní rodinnou péči? Jaké jsou klíčové výzvy pro budoucnost?

Vystupující:
Hana Zaplatílková, právnička odboru rodiny, zdravotnictví a práce, Kancelář veřejné ochránkyně práv
Jana Pastuchová, poslankyně, PSP ČR
Aleš Juchelka, poslanec, PSP ČR
Jitka Chalánková, senátorka
Michaela Marksová, bývalá ministryně práce a sociálních věcí
Tereza Hubáčková, pěstounka na přechodnou dobu
Lucie Marková, zástupkyně dětí z NRP
Zdeněk Kapitán, ředitel ÚMPOD
Hana Jurajdová, Trialog

04. Předškolní péče: školky, dětské skupiny a mikrojesle

Organizuje: MPSV
Moderuje: Silvie Lauder

Česká republika dlouhodobě vychází z mezinárodních srovnání jako země s kvalitní sítí mateřských škol, ty se však zaměřují na děti starší tří let. Od roku 2018 platí garance míst v mateřských školách pro tříleté děti. V plnění Barcelonských cílů – zajištění míst v předškolním zařízení pro děti do tří let – je však ČR z evropských zemí na předposledním místě. Již čtyři roky doplňují systém dětské skupiny, nově také mikrojesle v pilotním ověření. Diskutující se zaměří na to, jakým způsobem je péče o předškolní děti zajišťována v těchto typech zařízení a jak se lze jimi inspirovat pro budoucí systémové zajištění kvalitních a dostupných služeb péče o děti mladší tří let.

Vystupující:
Věra Kovářová, poslankyně, PSP ČR
Lucie Hetflejšová, MPSV
Jiřina Chlebovská, MPSV
Petra Benešová, radní ORP Litomyšl
Jana Paloncyová, VÚPSV
Leona Hozová, psychoterapeutka, etopedka, psychopedka, zřizovatelka mikrojeslí a dětských skupin
Jan Schneider, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

05. Prevence je lepší než rozpad rodiny

Organizuje: Síť pro rodinu
Moderuje: Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu

Co je prevence? Jak a kde efektivně poskytovat preventivní služby rodinám? Jaký typ prevence může nejvíce pomoct? Co prevence přináší rodinám a společnosti? Kdo má být odpovědný za síť preventivních služeb?

Vystupující:
Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky, MPSV
Marie Jílková, radní MČ Brno–střed
Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR
Kateřina Šimáčková, Ústavní soud
Petra Tenglerová, klinická psycholožka a psychoterapeutka
Daniel Prokop, sociolog
Petr Hroch, psycholog a psychoterapeut
Ladislav Ambrozek, místostarosta města Hodonína, člen Rady Národní sítě Zdravých měst ČR

06. Péče jako neviditelná práce – jak na podporu sendvičové generace

Organizuje: MPSV
Moderuje: Kateřina Kňapová, vedoucí oddělení politiky stárnutí

Ženy, ale i muži ze sendvičové generace se musí starat o své dospívající děti, sami o sebe a často i o stárnoucí rodiče. Co jim to přináší a co jim může nejvíce pomoci?

Vystupující:
Zuzana Jentschke Stöcklová, náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí
Taťána Gregor Brzobohatá, předsedkyně správní rady nadace Krása pomoci
Radka Dudová, Sociologický ústav AV ČR,v.v.i.
Zdeňka Michálková, předsedkyně Unie pečujících
Pavel Štern, Byznys pro společnost, z.s., ředitel programů

07. Co nám zase poslanci schválili: legislativní novinky z ČR a EU

Organizuje: MPSV
Moderuje: Silvie Lauder

Představení prioritních novinek MPSV v oblasti legislativy i mimo ni zaměstnavatelům a dalším zástupcům odborné veřejnosti, např. dětské skupiny a mikrojesle, navýšení rodičovského příspěvku, politika zaměstnanosti, úpravy zákoníku práce, work-life balance směrnice atd.

Vystupující:
Pavlína Žáková, Evropská komise
Martina Štěpánková, náměstkyně pro řízení Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce, MPSV
Petr Hůrka, náměstek pro řízení sekce legislativní, MPSV
Šárka Homfray, ČMKOS
Vít Jásek, Unie zaměstnavatelských svazů ČR
David Klimeš, novinář a pedagog

08. Jak posílit české rodiny?

Organizuje: VÚPSV
Moderuje: Jana Barvíková

Rozvádí se každé druhé manželství a nejčastěji po sedmi letech manželství. Jakým způsobem snížit počet rozvodů, počet závažných rozvodových sporů a posílit rodinu v ČR?

Vystupující:
Jaroslav Lockenbauer, soudce, Okresní soud Kladno
Pavel Rataj, viceprezident Asociace manželských a rodinných poradců ČR
Markéta Nováková, expertka Cochem.cz
Marie Macounová, Rodinné centrum Praha
Petr Fučík, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita

09. Dopady nedostupného bydlení na mladé rodiny

Organizuje: NMS
Moderuje: Kateřina Merklová

Statistika bydlení: kolik rodin platí za nájmy a kolik? Jak pomoci rodinám s dětmi a seniorům bydlet v důstojných podmínkách?

Vystupující:
Kateřina Valachová, poslankyně, PSP ČR
Zuzana Brzobohatá, Evropský hospodářský a sociální výbor
Jakub Rychtecký, náměstek primátora města Pardubice
Jitka Modlitbová, MPSV
Daniel Prokop, sociolog
Dana Nedělníková, Síť aktérů pro domov

10. Je slaďování rodinného a pracovního života výlučným tématem bílých límečků?

Organizuje: ČMKOS
Moderuje: Radim Hejduk, ekonom

Chtějí české rodiny slaďovat? Není otázka sladění jen problémem velkých měst a vyšší střední třídy? Lze slaďovat v továrnách? Kdo opravdu tedy dle statistik slaďuje?

Vystupující:
Tomáš Petříček, ministr zahraničních věcí
Eliana Rubiano, expertka Světové banky na genderovou problematiku
Josef Středula, předseda ČMKOS
Linda Sokačová, ředitelka odboru rodinné politiky a ochrany práv dětí, MPSV
Jan Schneider, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

11. Proč je výživné na děti u nás problém?

Organizuje: Aperio
Moderuje: Eliška Kodyšová

Sólo rodiny patří v České republice mezi skupiny, které jsou nejvíce ohroženy chudobou. Zvláště v případě, kdy povinný rodič nehradí výživné tak, jak má. Diskutující se zaměří na to, jak zrychlit a zefektivnit vymáhání výživného a jak může pomoct zálohované výživné.

Vystupující:
Alena Gajdůšková, poslankyně, PSP ČR
Šárka Jelínková, senátorka
Kateřina Jirková, zastupující náměstkyně pro řízení sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek, MPSV
Aneta Vermachová, Ministerstvo spravedlnosti ČR
Halka Jaklová, právnička, Aperio
Ilona Budková, Klub svobodných matek
Jana Skopová, WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.

12. Jakými nástroji může rodinná politika pomoci zabránit vylidňování obcí?

Organizuje: SMO
Moderuje: Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí

Proč na obcích chybí mladé rodiny? Jak podpořit obce, aby rodiny zůstávaly na obcích?

Vystupující:
Emilie Třísková, senátorka, Senát ČR
Ondřej Veselý, poslanec, PSP ČR
Lukl František, předseda Svazu měst a obcí
Michaela Opltová, starostka obce Kozolupy
Libor Beránek, starosta obce Sokolnice
Tomáš Šulák, starosta obce Veselíčko
Rut Kolínská, prezidentka Sítě pro rodinu

13. Podpora rodiny ve vzdělávacím systému: role sociální práce a školství v prevenci

Organizuje: MPSV, odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení
Moderuje: Monika Havlíčková

Praxe ukazuje, že jednou z nejúčinnějších metod prevence je spolupráce mezi sociálními pracovníky, učiteli a řediteli škol. Jaké máme možnosti a co sociální odbory a školy potřebují, aby mohly lépe pomáhat těm, kdo to potřebují?

Vystupující:
Jana Hanzlíková, náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky, MPSV
Jana Zapletalová, Národní ústav pro vzdělávání
Ivana Blažková, MŠM
T Ondřej Lněnička, ZŠ profesora Švejcara Praha 12
Alexandra Petrů, Člověk v tísni

14. Podpora mužů v péči o děti

Organizuje: Liga otevřených mužů
Moderuje: Lukáš Talpa

Jakými nástroji by měl stát více podpořit muže v péči o dítě? Na rodičovskou dovolenou nastupuje stále minimum mužů. Jaké jsou zkušenosti mužů, kteří zůstávají doma s dětmi? Jak zvýšit podíl mužů mezi pečujícími v zařízeních služby péče o děti?

Vystupující:
Jan Baláč, zastupující náměstek pro řízení sekce ekonomické a ICT, MPSV
Jan Čejka, manžel na rodičovské dovolené
Hana Friedlaenderová, Nielsen Admosphere (dříve Mediaresearch)
Iva Šmídová, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Tomáš Hejkal, odbor sociálního pojištění MPSV
Zora Javorská, NESEHNUTÍ Brno

15. Snižování gender pay gap jako jedno ze stěžejních témat rodinné politiky

Organizuje: MPSV
Moderuje: Lenka Simerská, hlavní gestorka Projektu 22 % K ROVNOSTI

Jak přispívá snižování rozdílů v odměňování žen a mužů do celkové koncepce rodinné politiky? Vliv gender pay gapu na situaci rodin a rozhodování o životní dráze. Řešení, možná opatření, zahraniční modely, zkušenosti zaměstnavatelů a odborů s ohledem na současnou demografii a situaci na trhu práce.

Vystupující:
Jana Skalková, Byznys pro společnost
Alena Křížková, Sociologický ústav AV ČR
Lada Wichterlová, Gender Studies
Petr Polák, Kancelář veřejného ochránce práv, testování Logib
Šárka Homfray, ČMKOS
Dalibor Holý, Český statistický úřad
Magdalena Kotýnková, katedra hospodářské a sociální politiky VŠ
Ingrid Štegmannová, státní tajemnice MPSV

...

1 politický panel, 15 workshopů, více než 100 vystupujících

videozáznamy workshopů online

Zhlédnout workshopy    Kompletní program ke stažení (PDF)