Fórum rodinné politiky

Budoucnost české rodiny


14. - 15. 5. 2019, Brno


Program konference   Fotografie z akce

Fórum rodinné politiky 2019

„Budoucnost české rodiny“.

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí připravil již druhý ročník Fóra rodinné politiky, tentokrát s podtitulem „Budoucnost české rodiny“.

Akce se konala při příležitosti Mezinárodního dne rodiny
ve dnech 14. až 15. května 2019 v Brně.

Cílem této pravidelné mezinárodní akce je vyvolávat a podporovat otevřenou debatu týkající se cílů a zaměření rodinné politiky v České republice do budoucna. Politická reprezentace, státní správa, sociální partneři, vědecké instituce, neziskové organizace, reprezentanti krajů, měst a obcí, zástupci firem a podnikatelských subjektů a dalších aktérů aktivních v podpoře rodin budou v rámci workshopů představovat svou činnost, diskutovat možná opatření a případně se pokusit najít nové příležitosti a řešení pro výzvy rodinné politiky. Mezi ty největší patří aktuálně nízká porodnost, stárnutí populace, vysoká nestabilita rodin, propad životní úrovně spojený se založením rodiny, změny struktury rodin apod.

Děkujeme! Fórum rodinné politiky přivítalo 500 návštěvníků z řad odborné veřejnosti


V rámci akce se uskutečnilo 15 workshopů a jeden hlavní politický panel. Témata pro diskuze byla vybrána tak, aby pokrývala celé spektrum aktuálních otázek rodinné politiky.


Program ke stažení (PDF)

14. 5. - 15. 5. 2019

úterý: 09:30 - 21:00
středa: 09:00 - 15:00

Cosmopolitan Bobycentrum

Sportovní 559/2 A, Brno

300 posluchačů

Kapacita pro posluchače je naplněna. Děkujeme!

Občerstvení

Pro registrované bude během programu zajištěno občerstvení.
...

1 politický panel, 15 workshopů, více než 100 vystupujících

videozáznamy workshopů online

Zhlédnout workshopy    Rozhovory s vystupujícími